alt


TARTALOMJEGYZÉKEmlék Bayreuthból (előszó helyett)

AZ ERŐS MŰ KÖZELÉBEN

Egy kosár gyümölcstől a "Gyümölcskosár"-ig
A Fenomén és mű c. kötet olvasása közben

A holtpont igézete
Adalékok Caravaggio testfelfogásához és "naturalizmusának" képi szintaxisához

Előadás az eredetiségről
Mindentudás Egyeteme, 2006. február 15.

Az ékesszóló kép
Adalékok Rembrandt prédikátor-portréinak retorikájához

Fölkínálkozás és hozzáférhetetlenség
Rembrandt: Szent Jeromos itáliai tájban

A technika igazsága
Képhermeneutikai reflexiók egy bécsi Rembrandt-kiállításról

A kép eseménye
Kísérlet egy Rembrant-rézkarc performatív olvasatára

Kortársunk, Rembrandt

Fülep Lajos 1956-os előadásától egy mai kortárs kiállításig

Tolnay Károly, avagy a művészettörténeti utópia szelleme


AZ EMLÉK IDEJE

Befejezett jelen


Történetnélküliség és sorstalanság
Jegyzetek két holokausztkiállításról (Rényi Ágnessel)

A retorika terrorja
A Terror Háza mint esztétikai probléma

A légből kapott monumentum

A BANALITÁS KONTÚRJAI

A tér és a testek játéka
(Wesselényi-Garay Andor interjója)

"Ez a fáradság..."

A gravitáció mint létmetafora: egy motívum a kései Rilke költészetében

A banalitás kontúrjai

Nagy József: A virrasztók

A KÓDOK ÉS A TÁNC

A térhiány botránya

Árvay György-Bozsik Yvette: Eleven tér

A pávakör négyszögesítése
Bozsik Yvette. János vitéz

A Mandarin-paradigma
Bozsik Yvette-Mészáros Márta: A csodálatos mandarin

A rossz ízlés luxusa
Bozsik Yvette. Kabaré

A kódok és a tánc
Tavaszi áldozatok

AZ EROTIKA TÉRISZONYA

A távolság megfestése


El Kazovszkij kegyetlen testszínháza
Kísérlet a Dzsan-ponoptikumok performanszként való értelmezésére

Az erotika tériszonya

Mit tesz Isten (utószó helyett)