2016/2017 tanév, tavaszi szemeszter

Bevezetés a művészettörténetbe - vizsgakövetelmények


BBN-MÜV-101, BBN-TÖR-181

A számonkérés írásban történik és két esszékérdésből áll. Anyagát az órán elhangzottak és a kötelező olvasmányok alapján állítom össze.

 

Vizsgaanyag

 

Kötelező olvasmányok:

·     Kuhn, Thomas: A tudományos forradalmak szerkezete, Budapest 2000, 100–178.

·     A "Michelangelo"-paradigma a művészettörténetben: stílustörténet, ikonológia, hermeneutika(Enigma 33), Budapest 2002, bevezetés, 5–18.

 

Kötelezően választható olvasmányok

Művészettörténet. Bevezetés

Hans Belting, Heinrich Dilly, Wolfgang Kemp, Willibald Sauerländer, Martin Warnke  (szerk), (7. bővített kiadás) Reimer Verlag, Berlin, 2007.

http://arthist.elte.hu/TAMOP_412/1_1_einfuehrung.html#idp959696

Az alábbiak közül legalább két fejezet gondolatmenetének és példáinak ismerete (vö. a  hozzájuk tartozó prezentációkkal)·     

  • Martin Warnke: A művészettörténet tárgykörei

·      Willibald Sauerländer: A kor rögzítése, a hely rögzítése és az egyén rögzítése

·      Hermann Bauer: Forma, struktúra, stílus: a formaelemző és a formatörténeti módszer

·      Johann Konrad Eberlein: Tartalom és belső tartalom: az ikonográfiai-ikonológiai módszer

·      Oskar Bätschmann: Útmutatás az interpretációhoz: művészettörténeti hermeneutika

·      Hans Belting: A mű a maga kontextusában

·      Wolfgang Kemp: Műalkotás és néző: a befogadásesztétikai megközelítés

·      Norbert Schneider: Művészet és társadalom - A társadalomtörténeti megközelítés

·      Horst Bredekamp: Képi médiumok

·      Beke László: A posztmodernek

·      Heinrich Dilly: Kölcsönös megvilágítás – A művészettörténet és a  rokon tudományok