2017/2018 tanév, őszi szemeszter

Bevezetés a művészettörténetbe - vizsgakövetelmények


BBN-MÜV-101

A számonkérés írásban történik és két esszékérdésből áll. Anyagát az órán elhangzottak és a kötelező olvasmányok alapján állítom össze.

 

Vizsgaanyag

 

Kötelező olvasmányok:

·     Kuhn, Thomas: A tudományos forradalmak szerkezete, Budapest 2000, 100–178.

·     A "Michelangelo"-paradigma a művészettörténetben: stílustörténet, ikonológia, hermeneutika (Enigma 33), Budapest 2002, bevezetés, 5–18.

 

Kötelezően választható olvasmányok

Művészettörténet. Bevezetés

Hans Belting, Heinrich Dilly, Wolfgang Kemp, Willibald Sauerländer, Martin Warnke  (szerk), (7. bővített kiadás) Reimer Verlag, Berlin, 2007.

http://arthist.elte.hu/TAMOP_412/1_1_einfuehrung.html#idp959696

Az alábbiak közül legalább két fejezet gondolatmenetének és példáinak ismerete (vö. a  hozzájuk tartozó prezentációkkal)·     

  • Martin Warnke: A művészettörténet tárgykörei

·      Willibald Sauerländer: A kor rögzítése, a hely rögzítése és az egyén rögzítése

·      Hermann Bauer: Forma, struktúra, stílus: a formaelemző és a formatörténeti módszer

·      Johann Konrad Eberlein: Tartalom és belső tartalom: az ikonográfiai-ikonológiai módszer

·      Oskar Bätschmann: Útmutatás az interpretációhoz: művészettörténeti hermeneutika

·      Hans Belting: A mű a maga kontextusában

·      Wolfgang Kemp: Műalkotás és néző: a befogadásesztétikai megközelítés

·      Norbert Schneider: Művészet és társadalom - A társadalomtörténeti megközelítés

·      Horst Bredekamp: Képi médiumok

·      Beke László: A posztmodernek

·      Heinrich Dilly: Kölcsönös megvilágítás – A művészettörténet és a  rokon tudományok