2009. tavaszi kurzusok az ELTE-n

Proszeminárium - teljesítési feltételekProszeminárium - a teljesítés feltételei


• egy 2000n-nél nem hosszabb műtárgy-leírás; (méret, anyag, technika, keletkezéstörténet + motivika, ikonográfia, pontos tárgyleírás);
• egy 1500n-nél nem hosszabb szakmai bibliográfia összeállítása;
• egy 3000n-nél nem hosszabb kontextus-keresés és problémafelvetés, a lehetséges válaszok irányának jelzésévelProszeminárium - menetrend


Proszeminárium - tervezett menetrend
MÜV-211/e BBN-MÜV-211/e, hétfőnként 16.30-19.00., Múzeum krt. 6-8., I. em. 110.

febr. 9. : óramegbeszélés, feladatok kiosztása
febr. 16: Manet: Olympia - Manet: Émile Zola portréja [Fehér Gábor]
febr. 23: Van Gogh: Lázár feltámasztása – Van Gogh: Az irgalmas szamaritánus
márc. 2.: elmarad
márc. 9.: Giorgio de Chirico: Ariadne
[Derzsenyi Dávid, Kollár Krisztina]
márc. 16.: Marcel Duchamp: L.H.O.O.Q [Kocsis Katalin, Vadász Viktória]
márc. 23.: Vajda Lajos: Felmutató ikonos önarckép [Balázs Debóra, Gucsa Magdolna]
márc. 30.: Picasso: Variációk Delacroix Algíri nők c. képére [Papp Adél Bernadett, Rotár Annamária]

ápr. 6 tavaszi szünet
ápr. 13.: Francis Bacon: Tanulmány Velázquez: X. Ince pápa c. képéhez [Gottfried Júlia, Deák Zsófia]
ápr. 20.: Robert Rauschenberg: Persimmon [Karádi Eszter, Szászi Johanna]
ápr. 27. : Jovánovics György: A nagy Gilles [Szandtner Júlia]

május 4. : Cindy Shearman: History Portraits [Kovács Ágnes, Sára Csenge ]

május 11. : Összefoglalás

Proszeminárium - kurzusismertető


2008/2009 tavaszi szemeszter
Proszeminárium: idézések és parafrázisok a modern művészetben
MÜV-211/e BBN-MÜV-211/e, hétfőnként 16.30-19.00., Múzeum krt. 6-8., I. em. 110.

A proszeminárium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a már a szemináriumi dolgozatok szintjén is megkerülhetetlen problematizálás, vagyis a tudományos kérdésfeltevés, hipotézisalkotás és argumentáció természetével és kritikai módszertanával. Többről lesz tehát szó, mint a tárgyleírás, a technika-ismeret, az ikonográfiai meghatározás, a stíluskritikai összehasonlítás ill. a bibliográfiakészítés, lábjegyzetelés, a dolgozatok formális felépítése stb. gyakorlati tudnivalóiról. Ezek ismerete és alkalmazása nélkül persze nem lehet tudományos jellegű dolgozatot írni, de pusztán ennyi nem elég: tudomány csak ott van, ahol nyitott kérdések vannak.
A félév során a gyakorlatokat egy, az újkori és modern művészetben komplex problémakör: az idézés és parafrázis témája köré szervezzük.
A hallgatók kettesével egy-egy olyan modern művel foglalkoznak, amely idéz vagy parafrazeál korábbi ismert műveket: a kérdés az, hogy mit kezdjünk (mikor mit érdemes kezdeni) ezekkel a művészettörténeti referenciákkal?

Útmutató a szemináriumi dolgozatok elkészítéséhez (Endrődi Gábor honlapjáról)
Tervezett témák és menetrend
A teljesítés feltételei
Page 2 of 2