Proszeminárium - a teljesítés feltételei


• egy 2000n-nél nem hosszabb műtárgy-leírás; (méret, anyag, technika, keletkezéstörténet + motivika, ikonográfia, pontos tárgyleírás);
• egy 1500n-nél nem hosszabb szakmai bibliográfia összeállítása;
• egy 3000n-nél nem hosszabb kontextus-keresés és problémafelvetés, a lehetséges válaszok irányának jelzésével