2008/2009 tavaszi szemeszter
Proszeminárium: idézések és parafrázisok a modern művészetben
MÜV-211/e BBN-MÜV-211/e, hétfőnként 16.30-19.00., Múzeum krt. 6-8., I. em. 110.

A proszeminárium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a már a szemináriumi dolgozatok szintjén is megkerülhetetlen problematizálás, vagyis a tudományos kérdésfeltevés, hipotézisalkotás és argumentáció természetével és kritikai módszertanával. Többről lesz tehát szó, mint a tárgyleírás, a technika-ismeret, az ikonográfiai meghatározás, a stíluskritikai összehasonlítás ill. a bibliográfiakészítés, lábjegyzetelés, a dolgozatok formális felépítése stb. gyakorlati tudnivalóiról. Ezek ismerete és alkalmazása nélkül persze nem lehet tudományos jellegű dolgozatot írni, de pusztán ennyi nem elég: tudomány csak ott van, ahol nyitott kérdések vannak.
A félév során a gyakorlatokat egy, az újkori és modern művészetben komplex problémakör: az idézés és parafrázis témája köré szervezzük.
A hallgatók kettesével egy-egy olyan modern művel foglalkoznak, amely idéz vagy parafrazeál korábbi ismert műveket: a kérdés az, hogy mit kezdjünk (mikor mit érdemes kezdeni) ezekkel a művészettörténeti referenciákkal?

Útmutató a szemináriumi dolgozatok elkészítéséhez (Endrődi Gábor honlapjáról)
Tervezett témák és menetrend
A teljesítés feltételei