2009. tavaszi kurzusok az ELTE-n

XX sz műv szem követelmények

2008/2009 tavaszi szemeszter
XX. századi művészet szeminárium - te
ljesítési feltételek
MÜV-431/c, BBN-MÜV-431/c

A jegyszerzés feltétele egy referátum ill. rövid dolgozat, amely

- kitér a választott mű tárgyi és technikai jellemzőire,
- keletkezéstörténetére ill. provenienciájára,
- a műnek a tágabb életműben, esetleg valamely irányzat történetében elfoglalt helyére;
- a portrén ábrázolt személyre, annak a művészhez való viszonyára;
- feloldja a kép esetleges ikonográfiai illetve privát ikonográfiai célzásait,
- kitér a személy pszichológiai jellemzésére, a kép indulati tartalmára,
- leírja ill. stilisztikailag jellemzi a művet, a megjelenítés módját, kommunikatív stratégiáját;
- önként választott szempont alapján összehasonlítja a művet más hasonló művekkel;
- rákérdez a mű reflexív ill. performatív teljesítményére, sugallatára vagy „üzenetére”

Menetrend

Jelenkor - követelmények 2009 május

2008/2009 tavaszi szemeszter
Jelenkori művészet
MŰV-551, BBN-MŰV-551, kéthetente szerdánként, 14.00-15.30, Múzeum krt. 6-8, I. 112.

A jegyszerzéshez egy 5000 n-nél nem hosszabb dolgozatot szükséges írni. A feladat egy most is látható kortárs művészeti kiállítás rövid értelmezése abból a szempontból, hogy mi lehetett (ha volt) a kurátori koncepció és a kiállított munkák mennyiben felelnek meg (ha megfelelnek) neki. A határozott, koncepciózus vélekedést és a tömör, célratörő kifejtést értékelem a leginkább. Kérem, ha lehet melllékeljenek képeket is (max 1-2, kis méretre (néhány 100 kb-ra) lebutított darabot).
A dolgozatokat kérem, hogy emailben aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.';document.getElementById('cloak5e369e9a6313e654499eb427eb33d174').innerHTML += ''+addy_text5e369e9a6313e654499eb427eb33d174+'<\/a>'; címre küldjék el, a subject-sorba feltétlenül írják be a kurzus címét, nevüket és a kódot, amelyen az órát felvették. Ez utóbbi azért fontos, mert a levelező programban nagyon nehézkes csaknem százhatvan dolgozat kezelése.

kurzusleírás - forrásismeret


2008/2009 tavaszi szemeszter
Legújabbkori és jelenkori forrásismeret: teljesítési feltételekA kurzus teljesítésének feltétele a vállalt fejezet max. 5000 n terjedelmű összefoglalása, illetve a prezentációs kiegészitő anyagok elküldése, külödöns tekintettel

• a szövegben előforduló terminusok , kategória-értékű fogalmak jelentésére (aura; kultikus vs. kiállítási érték; egyediség; eredetiség; valódiság stb.)
• a szövegben elszórt művészettörténeti hivatkozások, tárgyi referenciák kibontására;
• az adott szövegrészben foglaltak esetleges művészettörténeti relevanciájának feltárására.menetrendforrás menetrend

2008/2009 tavaszi szemeszter
Forrásismeret (legújabb kor és jelenkor): menetrend:
BBN-MŰV-441, hetente csütörtökönként, 17.30-19.00, Múzeum krt. 6-8, I. 110.

A Benjamin-szövegolvasás menetrendje: a római számok a fejezetek sorszámaira utalnak

márc. 12. I. [ Tóth Adrienn, Harmath Vera, Bernát Klára]
márc. 19. II. [Juhász Anna, Nagypál Brigitta, Bernát Klára], III. [Mag Hella]
márc. 26. elmarad!
ápr.2. IV. [Mester Alexandra, Tóth Zita, Juhász Veronika]
ápr. 9. tavaszi szünet
ápr. 16. V. [Hunya Krisztina, Istvánko Beáta, Fazakas Ágnes, Pálóczy Enikő]
ápr. 23. VI. [Sebestyén Ágnes, Dénes Mirjam, Galamb Zsuzsanna, Megyeri Helga]
ápr. 30. VII. [Tóth Dorottya, Hegedűs Lilla, Vég Edina, Pálmai Éva]
máj. 7. VIII.-XI., XIII. [Juhász Anna, Kiss Klára]
május 13. XII. [Oravecz Júlia, Korb Hajnalka], XIV. [Krasznai Réka], XV. [Németh Nóra]XX sz műv szem menetrend


XX. századi művészet szeminárium: tervezett témák és menetrend
MÜV-431/c, BBN-MÜV-431/c, szerdánként 17.30-19.00., Múzeum krt. 6-8., I. em. 110.

febr. 18.: Bevezetés
febr. 25. : Picasso [Megyeri Helga]
márc. 4.: elmarad!
márc. 11.: Vincent van Gogh [Pálóczi Enikő, Dénes Mirjam, Krasznai Réka]
márc. 18.: Paul Cézanne: [Németh Nóra, Tóth Adrienn]
márc. 25.: Andy Warhol [Hegedűs Lilla, Tóth Dorottya]
ápr.1.: Amadeo Modigliani [Mag Hella, Sebestyén Ágnes]
ápr. 8.: tavaszi szünet
ápr 15.: Oskar Kokoschka [Vég Edina, Harmath Vera]
ápr.22.: Francis Bacon [Oravecz Júlia, Kiss Klára]
ápr 29.: Paul Klee [Galamb Zsuzsi, Fazakas Ágnes]
máj.6.: Arnulf Rainer [Hunya Krisztina, Korb Hajni]
máj. 13.: Cindy Sherman [Istvánkó Beáta, Juhász Anna]

Page 1 of 2