egyetem

Jelenkori művészet - jegyszerzési követelmények

2016/2017 tavaszi szemeszter

Jelenkori művészet - jegyszerzési követelmények

BBN-MŰV-450A kurzus teljesítéséhez rövid (min. 4 oldal, kb, 12000 n terjedelmű) dolgozatot kell beadni, amely egy az elmúlt hónapokban látott kortárs művészeti kiállítás elemzése tartalmi, installációs és kiállítástechnikai szempontból (a tér berendezése, a művek "bekészítése", befogadói útvonalak stb.)
Kérem, hogy a dolgozatokat a szükséges képmellékletekkel esetleg prezentációkkal felszerelve, elektronikus úton juttassák el a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ill. a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címekre.

A dolgozatok leadási határideje a vizsgaidőszak vége.

 

Segédlet:   A kiállítás-kritika általános szempontjai

Kidolgozta Aczél Eszter, Révész Emese és Szőke Annamária a Metszéspont Egyesület számára (2002)

 

I.

A kiállítás létrejöttének oka, körülményei.

Milyen kiállítás-típus volt a rendezők célja: tudományos, didaktikus, népszerűsítő vagy egyéb?

Milyen közönséget célzott meg a kiállítást, volt-e közönségkutatás?

Miért pont ez a fajta kiállítás tűnt a legmegfelelőbbnek?

Milyen nehézségekkel találták szembe magukat a rendezetők a kiállítás tervezése, ill. megvalósítása során?

Milyen távol áll egymástól az elképzelés és a megvalósítás?

 

II.

Múzeum esetében hogyan viszonylik a kiállított anyag a múzeum gyűjtési köréhez.

Miért ezek a művek vannak kiállítva?

Milyen művészet(történeti) felfogást reprezentál a kiállítás? (a szelekciónak mi volt alapja; tükröződik-e a koncepció az installációban és kiegészítő információkban)

Milyen narratívája van a kiállításnak?

Milyen képet ad a témául választott művészeti vagy művészettörténeti jelenségről összevetve az eddig megjelent feldolgozásokkal (rész- vagy összefoglaló szakirodalommal)?

 

III.

A kiállítás-rendezésről:

– az egyes művek bemutatásának módja, restaurálás

– a művek összefüggéseinek érzékeltetése, áttekinthetőség (a tárgyak egymáshoz való viszonya)

– a termek, terek elrendezése, alakítása

– posztamensek, vitrinek (vitrin és tárgy viszonya)

– világítás

– feliratok (szöveg és tárgy viszony: betűnagyság, olvashatóság) Mennyiben segítik a feliratok a tárgyak és a téma megértését, illetve milyen fajta koncepciót tükröznek?

– ismertetők (komputeres, internetes vagy videós kiegészítő információk vannak-e?)

– a katalógus és a kiállítás viszonya

– múzeumpedagógiai munka

– PR-munka: kísérő szövegek (kat. helyett); információ kifelé, média, plakát, képeslap, etc.

– a kiállítás készítőinek bemutatkozása a közönség felé

 

IV.

A kiállítás pénzügyi feltételei, költségvetés. Cél volt-e, hogy a kiállítás költségei megtérüljenek?